Familjen Arpi

Nygård i Dingtuna, hette ett skattehemman som låg i den nuvarande aspdungen bakom fotbollsplanen vid Lillhäradsvägen. De sista husen revs i slutet av 1950-talet, bl a boningshuset, som började byggas 1798 av kronolänsman Carl Eric Arpi.

 

 

 

 

Jordhögen skvallrar om att den s k Fångkällaren fortfarande kan vara intakt.

 

 

 

 

 

Nygård genomgick både Storskifte och Laga skifte, i båda fallen på begäran av en Arpi, vilket delvis väckte ont blod hos grannarna. (klicka på miniatyrbilderna för att kunna se detaljer. bilderna är stora så det kan ta en stund att ladda ner dem.)

 

 

 

 

 

 

Carl Eric Arpi övertog länsmanssysslan efter sin svärfar Gustaf Roberg i Jölmesta och gifte sig med hans dotter Brita Caisa. De fick tio barn. Deras son Johan Eric övertog Nygård samtidigt som han av landshövdingen utsågs till lantjägare. Han efterträdde därmed sin morbror Eric August Roberg i Löpdal, Säby.
Johan Eric Arpi gifte sig med Brita Odelberg från Skällby och fick sju barn. Brita hade två systrar som också kom att gifta sig i Dingtuna. "Fia" Odelberg gifte sig med "possessionaten" Forsling på Eke.

Justina gifte sig med lantbrukaren/notarien Carl Karlsson på Lospånga.

 

 

 

På Nygård växte sonen Josef Arpi upp. Han gick i sin fars fotspår och utbildade sig på det nya Skogsinstitutet i Stockholm. 1856 anställdes han av kungen som "Jägmästare öfver Vestmanland och vid behov Dalarna."

 

 

 

 

 

 

 

Under familjen Arpis många år i Dingtuna blev de genom släktskapet i många gårdar en välkänd familj.
Om familjen Arpi och alla dess släktingar i Dingtuna, och på andra ställen, berättas i boken "Jägmästare Josef Arpi och hans släkt.

Sten Lindqvist i Köping är barnbarns barnbarns barnbarn till Carl Eric Arpi och har skrivit en bok som handlar om släkten Arpi och deras 112 år i Dingtuna och Säby.

Den påkostade boken med över 300 bilder kostar 350 kr och går att köpa av Köpingsbokens förlag eller direkt av författaren, lindqvist.sten@telia.com.

Arpi sten

Nygård, västra gaveln 1915

Fångcell i Nygårds källare

Sorgemeddelande, Brita Catharina Roberg

Carl Erics friska namnteckning

Hårlocken

Eric August Roberg, 1760-1814, Förmyndare

Utnäs kommissarieboställe

Johan Eric Arpi, sigil

Brita Gustafva Arpi, fOdelberg från Skällby

Skällby gästgivargård. Börje Smedberg

Josef Arpi i vardagsuniform

Johan Eric köper ut systrarna

Ullrica (Ulla) Arpi, sigill+namnt. gift Ekstedt, (1786-1850)

Kronofogde Dillman

Gustaf Arpi, präst, collega, Sala

Jacob Emanuel Arp

Respass för länsgräns

Justina Odelberg o. Carl Karlsson, Lospånga

Lospånga gård i Dingtuna

Sven Forsling, Västerås.Uppväxt på Eke gård i D-tuna

Eke gård. Olof Forsling, Fia Odelberg. Son Sven

Gunsta rusthåll i Bred

Ulrika Arpi, gm Sven Forsling

Amalia Arp

Jordfästning, Hedda Arpi 1894

Nygård, Laga skifte

Nygård, förstoring

Annotationsrulla, JEA rusth

Otto Karlsson, Råby gård

Ulrika Berglund g m O. Karlsson

SGU-karta 1866

Jägmästarbostället i Löpdal

Nils Arpi i dokument 1732

Vigselinbjudan. Josef&Pauline 1857

Pauline Arpi 1860-talet

Jägm Josef Arpi, foto i Sthlm 1863

Hallbergs bröllop 1869

Hallbergs bröllop, förstoring

Gustaf Arpi Järnhandel 1917

Boken om jägmästare Arp

Carl Gustaf Karlsson g m Charl Berglund

Jacob Arpis alman. 1789

John Karlsson, borgm Vås

Karl Henrik Karlsson, KB, Sthlm

Mötesplats_Nygård

Ramsbergs bruk