Läs om Dingtuna revyn

Kontaktuppgifter

Ordförande Thomas Walldow tel 021-55212
V.ordförande Bert Svensson tel 021-55456
Sekreterare Margit Vickerius tel 021-55570
Kassör Bert Svensson tel 021-55456
     
Ledamot Gun-Britt Wikström tel 021-55281
Ledamot Sören Winkler tel 021-55413
     
Adjungerad Hans Frisholt tel 070-389 89 81
     
Suppleant Lennart Henriksson tel 021-55380
Suppleant Olle Wikström tel 021-55281
Suppleant Roland Hellman tel 021-55524
     
Revisorer Urban Jädersten tel 021-55028
Revisorer Bertil Johansson tel 021-55206
     
Roteombud Vilande funktion  
     
Valberedning Göran Pettersson tel 021-55045
     
Övriga kontaktpersoner    
  Monica Johansson tel 021-57124
Fotoarkiv Hans Frisholt tel 070-389 89 81
Hemsidan Lars Norlin tel 021-56033