Läs om Dingtuna revyn

Verksamhetsplan för 2012

bulletAnordna kultur- /bussutflykter (4 st är planerade)
bulletAnordna filmaftnar i vårt magasin (2 st är planerade)
bulletRundtur/sockenresa med buss i samarbete med Dingtuna föreningsråd
bulletGemensamma träffar med andra hembygdsföreningar
bulletKontakt med Hembygdsförbund, länsmuseum och ARKIV Västmanland
bulletUtvändig ommålning av Sockengillets Stationshus (Bidragsansökan inlämnad hösten 2011 till Länsstyrelsen
bulletVia vår vävargrupp - tillverkning av mattor och löpare att användas vid lotterier och till försäljning
bulletFörsäljning av Sockengillets böcker
bulletFortsatt arbete med att digitalisera vårt fotoarkiv
bulletFortsatt arbete med hemsidan på Internet. Utläggning av mer av vårt material
bulletBjuda in skolklasser från Dingtuna kyrkskola och då visa upp vad vi sysslar med
bulletArbeta för en föryngring av medlemskåren
bulletGPS bestämma läget av torpgrunder i Dingtuna och Lillhärad
bulletFortsatta försök att avveckla ansvaret för Lospånga Malt- och Gårdsbränneri
bulletAtt deltaga med ett lotteri vid Midsommarfirandet i Dingtuna
bulletAtt deltaga med lotteri och försäljning av vävgruppens alster på Julmarkanaden i december

Dingtuna i mars 2012

 

 

Verksamhetsplan för 2011

bulletAnordna kultur- /bussutflykter
bulletGökotta på våren
bulletAnordna tipspromenader - en på våren och en på hösten
bulletGemensamma träffar med andra hembygdsföreningar
bulletKontakter med länsmuseum, hembygdsförbund och stadsarkiv
bulletBjuda in skolklasser från Dingtuna kyrkskola, och då visa upp vad vi sysslar med
bulletArbeta för en föryngring av medlemskåren
bulletAnordna kulturell filmafton i vår magasinsbyggnad. I första hand gamla iilmer trän Dingtuna och Lillhärad
bulletFortsatt arbete med att GPS-bestämma läget av torpgrunder i Dingtuna och Lillhärad
bulletFortsatt arbete med att digitalisera vårt fotoarkiv
bulletUtveckling av hemsidan på Internet. Utläggning av mer av vårt material, bl.a. intervjuer
bulletFortsatt arbete med att förbättra och utöka vårt (fysiska) arkiv i centrumhuset i Dingruna Omläggning av stationshusets tak (Bidragsansökan inlämnades hösten 2010)
bulletÖversyn/förteckning av befintliga (gamla) föremål i vårt museum och i magasinet
bulletFortsatta försök att avveckla ansvaret för Lospånga Malt- och Gårdsbränneri
bulletFortsatta försök att avveckla ansvaret för Lospånga Malt- och Gårdsbränneri
bulletFörsäljning av Sockengillets böcker
bulletAnordna Höst-/Julmarknad i Dingtuna Bygdegård

Dingtuna i mars 2011

 

Verksamhetsplan för 2010

Pågående arbeten för sockengillet

bulletFöryngring av medlemmar och styrelse.
bulletUnderhåll och förbättringar på Dingtuna stationsområde med tillhörande byggnader.  
bulletUnder året planeras en ommålning av stationsbyggnaden.  
bulletAvveckla ansvaret för Lospånga Malt- och Gårdsbränneri.
bulletMinska antalet fysiska gamla objekt. Övergå till mera foto och beskrivning.
bulletRestaurering av museiföremål.
bulletRöjning och uppmärkning av fornlämningar och torpgrunder.
bulletFortsatt dokurnentatlori'av olika gårdar och byar i Dingtuna och Lillhärad.
bulletDigitalisering av fotoarkivet.
bulletKontakter med länsmuseum, lantmäterimyndigheter och statsarkiv.
bulletFortsatt uppteckning av de gamla kyrkböckerna.
bulletGemensamma träffar med fornminnes- och hembygdsföreningar.
bulletFörsäljning av sockengilles böcker.
bulletAvsluta flytten av godsmagasinet.

Planerade ytterligare verksamheter.

bulletUtveckling av hemsidan och utläggning av mer av vårt material.
En utökning i omfattning samt material från våra arkiv.
bulletUtläggning av intervjuer på hemsidan. Ljudband överförda till digitalformat.
Tester avslutade under 2009.
bulletIordningställande av det flyttade godsmagasinet för utökad verksamhet med fler föreningar.
bulletGenomföra släktforskardag för Dingtuna och Lillhärad.
bulletÖkat öppethållande och ökad tillgänglighet till stationsområdet.
bulletAnordna kultur- /bussutflykter.
bulletGökotta på våren, öppen för allmänheten.
bulletGenomföra tipspromenader för allmänheten - en på våren och en på hösten.