Ommålning av Dingtuna stationshus

Östra gaveln färdig, nu väntar vi på våren 2014.

I månadsskiftet augusti och september avslutades målningen för året. Glädjande är att vi hann måla hela östra gaveln färdig. Vi kan nu invänta våren och resa ställningen på stationens södra långsida, (den som vetter mot järnvägsspåren) och påbörja skrapning och målning när vädret tillåter i vår.

Under målningen i höst, har vi tagit beslutet att ändra lite på färgsättningen mot den tidigare målningen. Vi har valt att lägga vit färg på vissa detaljer där det tidigare var brunt. Fortfarande har vi brunt med på avgränsande partier. Färgsättningen blir en blandning av äldre målning och lite yngre målning från 1960-talet. Den nya färgsättningen gjorde att byggnaden blev lite ljusare och mer inbjudande.

  Klicka på bilderna för att se dom i full storlek

Lampan på godsmagasinets gavel lyser. Med hjälp av ett ljus/mörker relä tänder vi lampan varje kväll och låter den lysa upp under hela natten. Ett trevligt inslag i den annars så mörka omgivningen.

Lördagen den 3 augusti hämtade vi ställningen hos Berthold och Janne på Östjädravägen, som lånat ut den till oss för att vi skall komma igång.

Många bakslag vad gäller bidrag till ommålningen gjorde att vi tvingades till att planera om och använda annan färg och andra metoder för att klara av den nödvändiga målningen.
Nu är vi i alla fall igång med den västra gaveln och skrapningen har kommit en bra bit på väg, tack vare Olle, Per-Erik, Bert, Sören och Lennart.
Tidplanen för projektet är något ”flytande” då vi ännu inte kan se hur fort vi kan gå fram.
Förhoppningsvis kommer Bert och Thomas att välja färg och kulör under kommande vecka.


24 augusti
Östra gaveln på stationsbyggnaden börjar närma sig färdig.
Skrapning, slipning och grundmålning har följts av täckmålning. En andra omgång täckfärg är på gång och målargänget, Lennart, Sören, Olle, Per-Erik och Bert har legat i under de fina sensommardagar som stått till buds.

Vi har en gammal fuktskada som behöver ses över efter att ha varit lagad tidigare. När vi avlägsnade panelen kunde vi se den ursprungliga röda timmerstommen under.