Kontaktuppgifter

Ordförande Thomas Walldow tel 021-55212
V.ordförande Bert Svensson tel 021-55456
Sekreterare Thomas Walldow tel 021-55212
Kassör Bert Svensson tel 021-55456
     
Ledamot Gun-Britt Wikström tel 021-55281
Ledamot Sören Winkler tel 021-55413
Ledamot Lennart Henriksson tel 021-55380, 0705529226
     
Adjungerad Hans Frisholt tel 070-389 89 81
     
Suppleant Olle Wikström tel 021-55281
Suppleant Roland Hellman tel 070-2007677
     
Revisorer Urban Jädersten tel 021-55028
Revisorer Maths Haraldsson tel 021-55094
     
Valberedning Göran Pettersson tel 070-7655045
     
Övriga kontaktpersoner    
Fotoarkiv Hans Frisholt tel 070-389 89 81
Hemsidan Lars Norlin tel 070-7614218