Stationen/Renoveringsrapport.pdf

 

Renovering av taket på stationsbyggnaden

Så här såg det ut en gång i tiden. Närmare bestämt ca 1914. Stationshuset stod färdigt redan 1876. Först lyste timmerstockarna bara och huset hade spåntak. I början på 1880 talet lade man på plåttak  År 1887 fick stationen sin ytterpanel påspikad som vi ser än idag. Några plåtar ersattes runt 1960 annars är det fortfarande det ursprungliga taket vi ser idag.

Textruta:

 

Sommarens arbete på Dingtuna stationshus.


Planeringen inför sommarens utmaning pågår för fullt. Med bidrag från ”Hus med historia”, egna medel och egna insatser, kommer vi att byta ut plåttaket på stationshuset. Takplåten är dålig med rosthål och otäta skarver, vilket gör att vi riskerar att få stora fuktskador på byggnaden om vi inte åtgärdar problemet.
En ställning kommer att resas under w27, w28 eller w29, beroende på hur semesterperioder ser ut. Rivning av plåttaket kommer att påbörjas under w29 och pågår i c:a 3 veckor. Under den tiden skall även ev. nödvändiga justeringar på underliggande tak att göras.
Läggning av takplåt kommer att påbörjas w32 och beräknas att pågå i c:a 3 veckor. Läggningen genomförs med hjälp av Takspecialisten Holm AB vilket skall ge oss ett tak som är lagt på samma vis som det nu liggande taket.
Arbetet kontrolleras av antikvarie Lisa Skanser och övervakas av projektet ”Hus med historia”.
Resultatet skall bli ett plåttak med utseende som idag, men med ny plåt. De inledande åren, kommer takplåten av vara ”silverfärgad” för att senare svartmålas när ytan åldrats tillräckligt.


     Läs mer på hus med historia's hemsida klicka här  Läs infobladet klicka här


Onsdagen 2011-07-20
Rivningen påbörjas

Onsdagen 2011-07-20, påbörjade vi rivningen av plåten på norra sidan mot landsvägen.
Ett gäng ivriga gubbar tog sig an jobbet med stor engagemang. Lite ringrostiga efter vilan från magasinsflytten, men det rättade till sig efter några minuter.

Att vi kom igång denna sommar, var i ”sista minuten” då vi snabbt kunde konstatera många och omfattande rostskador på takplåten. Under taket av träplank har också många brister vilket kräver ett flertal åtgärder för att taket skall bli bra.
Till vår ”glädje” kunde vi konstatera att planktaket hade många 100 gamla vikta trådspikar som måste rensas med hovtång innan vi kan lägga på takpappen. Tidigare takbeläggning har inte haft någon papp, utan plåten har lagts direkt på planktaket.
Hela norra sidans taksprång behöver bytas ut då trävirket är genomruttet på många ställen. Takets södra taksprång har reparerats tidigare och vi kommer att göra norra sidans reparation på samma sätt.
Ett av de två takföstren som finns, har sin ”karm” av gjutjärn, vilken var helt spräckt och behöver svetsas för att bli bra att sätta tillbaka.

Nu på söndag morgon (24 juli) kör vi igång igen för att göra klar den norra taksidan för plåtläggning.

 

 

 

 

 

Lördag 2011-07-30
Takbytet på stationshuset går planenligt.

Nu har den norra sidans tak iordningställts för plåtläggningen. All gammal plåt är borta och en hel del lagningar av underliggande trätak är genomfört.

Hela taksprånget har bytts ut och lagningen har gjorts lika den lagning som genomförts tidigare på den södra sidan.
Båda takfönstren har demonterats och det ena fönstrets glas kommer att bytas ut då det är spräckt sedan tidigare. Troligen har fönstren satts upp vid olika tillfällen då de har olika utföranden, det ena i gjutjärn och det ändra tillverkat i tunnplåt.
Vi har även kunna konstatera att ovanvåningens båda gavelrum har isolerats med sågspån, medan hallen är helt oisolerad i tak.
Under fredagen genomfördes det sista arbetet på att lägga pappen på taket och därmed kan vi lämna över norra sidan till plåtläggarna.
Vädret har under den här perioden skiftat ordentligt med både brännande sol, hällande regn och stark vind. Trots detta har ”gubbarna” hållit sig kvar på taket oh lyckats väl med jobbet.
Vi har även genomfört det andra byggmötet och fått OK till att gå vidare i arbetet.

 

 

 

 

Fredag 2011-08-05
Takarbete 4


Fredagen 5 augusti vid 8 tiden på kvällen lade vi på den sista biten av underlagspapp på taket.
Väderleksrapporterna talade om kommande regnväder under natten mot lördagen, vilket gjorde oss angelägna att få taket tätt och undvika ytterligare takläckage.


 

 

 

Under takplåten fann vi ett av de takspån som täckt taket innan plåten kom på.
En del efterforskning från vår sida kan kanske ge oss den riktiga tidpunkten för när takspånen byttes ut till plåt.
Vi skall nu lämna över taket till plåtläggarna för att de skall kunna påbörja sitt arbete. 

 

 

 

 

Måndag 2011-08-15

Efter en veckas försening i plåtleveransen, är nu tillverkning av vårt nya plåttak på gång.
Rullar med galvaniserad plåt står på verkstadsgolvet och väntar på att bli klippt och bokad till de dimensioner som krävs för takläggningen.
Peter Holm och hans killar tror att de kan komma igång med den första delen av takläggningen i slutet på denna vecka.
Första delen av läggningen innefattar neder delarna av taket upp till vattenrännan.

 

 

 

 

Fredag 2011-09-02

Arbetet med att skivtäcka taket är i full gång. Det mesta av plåten är tillverkad och färdigställd för att lägga på plats på stationen. Vattenrännorna på båda sidor av byggnaden är klara och övrig läggning på stationens södra sida, sidan mot spåren, börjar närma sig klar.
Peter Holm och hans grabbar har fått till det riktigt bra och taket kommer att se fantastiskt ut när det blir färdigt.

Vi har haft vårt tredje byggmöte i onsdags och genomgången föll väl ut. Lisa från Länsmuseet var nöjd med vårt arbete hittills och vi får köra vidare och färdigställa taket.

Vi hade även vår andra visnings dag för alla intresserade vilket vi annonserat om på alla ställen vi kunde komma på.

Närmast ligger nu att göra helt klart på södra sidan och flytta över till norra sidan. Där blir ett par takfönster en ytterligare utmaning för plåtkillarna, men det kommer att fixa sig.

(Klicka på bilderna för att få dom större)

Byggmöte: Peter och Lisa disk. jobbet medan Bert övervakar
 

 

Takläggning: Hans och Martin lägger på ytterligare en taklängd

.
.
Tak södra: En föraning om hur det kommer att bli.

Tak test: Bert testar att taket håller och att det inte blivit för halt.

 

 

Måndag 2011-09-12

Hela takytan är nu belagd med ny plåt.

Senaste veckan färdigställde plåtslagarna beläggningen även på den norra sidan.

Sista biten ut mot östra gaveln krävde en hel del passning för att taket skulle bli bra.

 

I dagarna färdigställer Hans vindskivorna på båda gavlarna.

 

Senare i veckan startar arbetet med att få till täckning av skorstenen samt montering av de båda takfönstren på norra sidan.
Att få till plåttaket runt de båda fönstren kommer att vara en utmaning, men vi är säkra på att Peters killar fixar det.