Dingtuna-Lillhärad Sockengille

Dingtuna Revyn, en återkommande lokalrevy under några år på 1950-talet.

Dingtuna Hembygdslokal var under ett par tre år hemmaplan för en uppskattad variant av lokalrevy. Håkan Wagerman satte upp vad vi vet tre olika revyer under lika många år.
Förutom Håkan Wagerman själv agerade även hans hustru Majvor Wagerman.  Övriga agerande hämtades från lokala förmågor som ibland återkom och ibland var nya för det aktuella året. Anita Broman, Rune Nyström, Gunnar Sköldberg, Kjell Björk, Hasse Ekholm deltog i agerandet i Dingtuna och i Barkarö.
Under det sista året flyttade ensemblen föreställningen till Barkarö. Läs mer här

 

 

 

 

 

 

Ommålningen av Dingtuna Järnvägsstation.Äntligen färdigt!

På hösten 2012 bestämde vi att nu måste vi ta tag i fasaden på stationsbyggnaden. Trots upprepade försök och många ansökningar, stod vi själva med problemet och med alla kostnader förknippade med ommålningen.
Gemensamt besiktade vi fasaden och kom överens om hur vi kan göra för att "rädda" fasaden och klara av kostnaderna med de små medel vi som ideell förening kan få fram.
Vi konstaterade att vi skulle behöva en ställning under mer än en säsong och därför började jobbet med att hitta någon som var villig att låna ut en ställning under längre tid. Två Dingtunakillar ställde upp och hjälpte oss, Berthold Broman och Janne Svenman skall ha ett stort tack för hjälpen.
Ställningen åkte upp i augusti 2013 med hjälp av det erfarna arbetslaget. Den arbetsamma skrapningen vidtog och många händer och timmar krävdes för att klara uppgiften. Förutom skrapningen var ett måste att grundmåla innan vi kunde lägga på den slutliga färgen.
Lennart Henriksson kunde bidra med lån av en skylift för att klara av vissa småpartier utan risk för olycksfall.
Slutspurten under våren och sommaren 2014 klarades av tack vare Olle Wikström och Per-Erik Björkas gedigna arbete.
Ställningen plockades ner i slutet av juli 2014 och det färdiga resultatet kunde skådas.
Till vår stora glädje kunde vi konstatera att den justering vi gjorde vad gällde kulören, framför allt runt fönstren, fallit väl ut. Många Dingtunabor och genomresande har framfört sina positiva reaktioner på att jobbet gjorts och att det blev så fantastiskt bra.
Det erfarna arbetsgänget har varit:

Olle Wikström
Per-Erik Björkas
Sören Winkler
Lennart Henriksson
Maths Haraldsson
Thomas Walldow
Bert Svensson
Hasse Frisholt

Tack alla som hjälpt till att ge stationshuset möjlighet att leva vidare och glädja oss alla.

Ordförande Dingtuna Lillhärad sockengille

 

 

Dingtuna-Lillhärad Sockengille

När hembygdsföreningarna började växa fram i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var deras naturliga uppgifter att samla fakta om bygdens historia och tillvarata föremål, fornminnen och byggnader, som hotades av förstöring. Efter hand utvidgades verksamhetsfältet. Undersökning av andra boplatser och grunder, dokumentation av fynden, arkivforskning och bearbetning av handlingar och kartor, insamling av fotografier och bandinspelningar av intervjuer med äldre invånare gav tillsammans så småningom underlag att skriva torp- och gårdskrönikor. Ytterligare bearbetning och sammanställning blev till bygdens historia och skrifter började stencileras eller tryckas och ges ut.

Ovanstående text är tagen ur Dingtuna-Lillhärad Sockengilles 10-år jubileumsskrift 1974-1984. Författare är Staffan Kinman. Beskrivningen gäller i högsta grad även idag. Under de dryga trettio åren sedan 1974 har många hängivna medlemmar lagt ner oräkneliga timmar på Dingtuna-Lillhärads kulturarv. Utan ideellt arbete skulle verksamheten förtvina.

 

Vill du läsa mer om projekt och aktiviteter och berättelser. Klicka på bilderna nedan.

 

Flytt och uppbyggnad av magasinet Dingtuna station och Bergslagens Jernvägar Nytt tak på stationen Ommålning av stationen
Stockumla och Stiltonosten Algruvan, Silvergruvan i Lillhärad Torpet Stora Jacksbo i Vångsta, torpens Fågel Fenix Kalender från Dingtuna 1953
     
Arkeologigruppen besöker Dingtuna station      

 

 

räknare
besöksräknare

Uppdaterad 16 augusti

          

web master