Materialet är en sammanställning av Dingtuna Lillhärad sockengilles torpforskning. 

Sockengillets torpforskargrupp även kallad ”Skogsmulle” har bestått av: 

Sigge Larsson
Yngve Gillberg
Henry Centerskog
Gunnar Halén
Roland Gelin
Olle Dalmo
Stig Rudberg
Holger Eriksson 

Flera personer har vid olika tillfällen deltagit vid något tillfälle.
Under hela arbetet har Generalstabskartan av år 1907 använts.
Forskningen skall innehålla samtliga torp i Dingtuna och Lillhärad som känts till eller kunnat identifierats.
Där torpen är borta finns dock skisser av grunder och texter om folket som varit bosatta på platsen.

Materialet är omfattande och varje torp presenteras på en eller flera sidor. Här gör vi nu detta materialet successivt tillgängligt för alla intresserade. Sidorna finns lagrade här i form av pdf filer. Nedanstående lista innehåller "klickbara" länkar till respektive torpdokument. Om beskrivningen omfattar flera sidor finns det motsvarande antal länkar i listan.
 

Torpet Gräsmyren i Lillhärad Socken, Karta
 Soldattorp på Åby i Lillhärad
 Husgrunder på Bälby ägor
 Torp på Bälby ägor, Lindbacken
 Soldatboställe för Belin, Bälby rote, sid 1
 Soldatboställe för Belin, Bälby rote, sid 2
 Soldatboställe för Uppman, Bälby rote, sid 1
 Soldatboställe för Uppman, Bälby rote, sid 2
 Bälby torp, karta
 Bälby torp text
 Bälby torp sid 1
 Bälby torp sid 2
 Bälby Turbo torp
 Bjärby Skålbergstorpet, skiss
 Bjärby soldattorp, sid 1
 Bjärby soldattorp, sid 2
 Kartavsnitt
 Boda backstuga Karlberg
 Boda backstuga Karlberg, karta
 Boda Söderhagen
 Boda soldat Björns avskedsstuga
 Boda soldat Björns avskedsstuga, karta
 Bullsta soldat- eller ryttartorp
 Bysingsberg forskningsarbete
 Bysingsberg Ektorpet eller Bäcktorpet sid 1
 Bysingsberg Ektorpet eller Bäcktorpet sid 2
 Bysingsberg Grindstugan
 Bysingsberg Grindstugan skiss
 Bysingsberg Christineberg
 Bysingsberg Kroktorp
 Bysingsberg Långkärret linbastu
 Bysingsberg Hälltorpet, Axelholm, Walbäcken
 Ekeby backstuga
 Ekeby torp eller backstuga
 Eklunda soldattorp
 Eklunda stuga
 Ellberga Nålbo eller Sellenstugan
 Ellberga soldattorp sid 1
 Ellberga soldattorp sid 2
 Fälvi torp eller backstuga
 Fälvi bastubyggnad
 Fälvi soldat Fälts avskedsstuga
 Fälvi soldat Fälts avskedsstuga skiss
 Fälvi soldattorp karta
 Fälvi soldattorp Kruus Fahlstedt
 Fälvi soldattorp Kruus
 Fälvi Fälts avskedsstuga skiss
 Fälvi soldattorp Stock och Fält skiss
 Fälvi soldattorp Stock och Fält
 Fälvi soldattorpet Kruus Fahlstedt
 Forkesta Bångtorpet
 Forkesta Bergströms stuga eller skola
 Forkesta Dahlbergs eller Sandbergs torpet
 Forkesta Hermans torp eller Nybygget
 Forkesta Norgrens torp eller "Kastenhov"
 Forkesta Törntorpet sid 1
 Forkesta Törntorpet sid 2
 Forkesta torp grundrester
 Frändesta Akademin backstuga sid 1
 Frändesta Akademin backstuga sid 2
 Frändesta backstuga
 Frändesta soldattorp Fränd eller Strid
 Frändesta soldattorp Fränd eller Strid skiss
 Froby backstuga
 Froby backstuga skiss
 Froby Östergården husgrund
 Froby Kullbergs torp eller Kullsmossen
 Froby Östergårdens ryttartorp
 Froby soldat Fri avskedsstuga
 Froby soldat Fri avskedsstugaskiss
 Froby torp
 Froby torpet Säter
 Froby Vestergårdens ryttartorp
 Gocksta soldattorp Boberg
 Grippeby backstuga
 Grippeby Fältstugan
 Grippeby Fältstugan skiss 1
 Grippeby Fältstugan skiss 2
 Grippeby Grippebytorpet eller Nybygget
 Grippeby Grippebytorpet skiss 1
 Grippeby Grippebytorpet skiss 2
 Grippeby soldat Grips avskedsstuga
 Grippeby soldat Grips avskedsstuga skiss 1
 Grippeby soldat Grips avskedsstuga skiss 2
 Hallsta Varbergstorpet
 Hamra soldat eller ryttartorp
 Huista torp karta
 Husta torp 1
 Husta torp 2
 Husta torp 3
 Husta torp 4
 Jölmesta backstuga
 Kallsäby soldattorp
 Lospånga backstuga
 KLospånga ryttar o grenadjärtorp
 Lospånga Gerkens torp
 Lövsta by torpen sid 1
 Lövsta by torpen sid 2
 Lövsta backstuga 1
 Lövsta backstuga 2
 
 Lövsta backstuga o handelsbod
 Lövsta backstuga Lundtorpet
 Lövsta Daniels eller Lundstorpet
 Lövsta Daniels eller Lundstorpet skiss 1
 Lövsta Daniels eller Lundstorpet skiss 2
 Lövsta backstuga eller torpet Hagalund
 Lövsta torpet Lugnet
 Lövsta smedsbostället
 Lövsta smedsbostället skiss
 Lövsta soldattorp Söderberg
 Lövsta Springartorpet
 Lövsta torpet Tallbo
 Lövsta torpet Tallbo skiss
 Lövsta torp
 Lundby Åby Tägten
 Lundby soldattorp
 Lundby Torp eller backstuga 1
 Lundby Torp eller backstuga 2
 Näsby torp karta
 Näsby husgrund
 Näsby backstuga Målarbacken
 Näsby Målarbacken skiss
 Näsby ryttat grenadjärtorp Klang
 Näsby ryttat grenadjärtorp text
 Näsby soldattorp Rytter
 Nedervi Hvitmossen
 Nedervi Hvitmossen text 1
 Nedervi Hvitmossen text 2
 Nedervi Lilljanstorp
 Nedervi soldattorp sid 1
 Nedervi soldattorp sid 2
 Nedervi soldattorp sid 2 text
 Nedervi Staffansbo
 Nedervi Staffansbo skiss
 Olsta ryttar grenadjärtorp Vinterledet
 Oppgårda soldattorp
 Oppgårda soldattorp skiss
 Oppvreta torp karta
 Oppvreta torp Östlingslyckan
 Östjädra backstuga 1
 Östjädra backstuga 2
 Östjädra Nilsses torp
 Östjädra Timta torp Skräddartorpet
 Östjädra torp text 1
 
Östjädra torp text 2
Prästgården grundrester efter stuga
Råby Olinders stugan
Råby Olinders stugan skiss
Råby Retterstorp
Råby Tvillingtorpet
Råby Viborgstugan
Sippersta Futtebo
Sippersta soldattorp
Skästa Ålsätra
Skästa Ålsätra skiss
Skästa Bännbo
Skästa Båtmanstorp
Skästa Björnmyran 1
Skästa Björnmyran 2
Skästa Björnmyran Snickartorpet
Skästa Harsmyren 1
Skästa Harsmyren 2
Skästa Harsmyren
Skästa Lilla Alby
Skästa Urväderstorp
Skillsta torpet Majbo
Skogsta torpen öster och väster
Öster Skogsta Skogstorp
Öster Skogsta Skogstorp karta
Öster Skogsta stuga
Öster Skogsta torp backstuga
Väster Skogsta Backstuga
Väster Skogsta soldattorp
Slagårda Kolartorp
Slagårda Norrångstorp
Slagårda Smedstorp text
Slagårda Smedstorp
Slagårda Svarfvartorp text 1
Slagårda Svarfvartorp text 2
Slagårda Svarfvartorp 1
Slagårda Svarfvartorp 2
Slagårda Svarfvartorp 3
Slagårda Tofttorp
Slagårda torp VLT
Slagårda torpet Truxbo text
Slagårda torpet Truxbo
Slagårda Vesterängstorpet text
Slagårda Vesterängstorpet
Slagårda domboken 1843 1
Slagårda domboken 1843 2
Slittsta torp
Slittsta uthus torp
Stockumla Fredriksberg
Stockumla Larsbo
Stockumla Larsbo gamla huset
Stockumla Västgötebo
Stockumla Viby smedbostad
Stockumla Viby torp
Talfsta husgrund utjord
Talfsta utjordar husgrund

Talfsta utjordar karta
Tängby by backstuga
Tängby backstugor
Tängby backstuga
Tängby Hjälms soldattorp
Tibble Lugnet backstuga
Tibble stuga vid Ulriksdal
Tibble torp 2
Tibble Ulriksdal
Torp soldattorp
Torp torp
Torp Tunborgstorp Bergkvist torp
Torp Tunbergstorp karta
Torp Tunbergstort 1
Torp Tunbergstort 2
Törunda Lottas backe
Törunda Lottas backe skiss
Törunda torp
Tuna torp
Utkumla backstuga
Utvreta backstuga torp 1
Utvreta backstuga torp 2
Utvreta Bergvalls
Utvreta karta
Utvreta smedja
Utvreta soldattorp Vretling
Utvreta soldattorp Vretman
Utvreta statartorpet Eriksberg
Vångsta Östlings torp
Vångsta Östlings torp skiss
Vångsta bysmedja
Vångsta bysmedja skiss
Vångsta Dundertorp Hasselbacken
Vångsta Grindbo stuggrund
Vångsta Hasselbacken backstuga
Vångsta Karlslund Gattorpet
Vångsta Karlslund Gattorpet skiss
Vångsta Nyborg
Vångsta Östlings torp
Vångsta stugor söder St Hagby
Vångsta soldattorp södra rusthållet
Vångsta gården St Hagby
Vångsta Stora Jacksbo torp
Vångsta Stora Jacksbo 1
Vångsta Stora Jacksbo 2
Vångsta torp backstuga Lilla Hagby
Vångsta torp gård
Vångsta torp på Vångsta 1:5
Väsby Skräddartorp
Västjädra Gustafslund
Västjädra Hjälms gård
Västjädra Johasnnesberg
Västjädra Klingvalls
Västjädra Markusbo
Västjädra Sjömans 1
Västjädra Sjömans 2
Västjädra Talltorp karta
Västjädra Talltorp Mellantorpet
Västjädra Talltorp skiss
Västjädra Talltorp text
Västjädra Talltorp
Västjädra torp karta 1
Västjädra torp karta 2
Västjädra torp lista
Vendle Lugnet skiss
Vendle Lugnet
Vendle Skallerbacken backstuga
Vendle Skallerbacken skiss
Vendle soldattorp karta
Vendle soldattorp skiss
Vendle soldattorp Vendel
Vendle Solskenet Gästgivargården
Vendle Solskenet skiss 1
Vendle Solskenet skiss 2
Vendle Solskenet skiss 3
Vendle stuga
Ytter Åby Koppbo 1
Ytter Åby Koppbo 2
Ytter Åby soldattorp
Ytterhälla Nygårds torp Skillsta torp
Ytterhälla ryttar grenadjärtorp karta
Ytterhälla soldat ryttartorp
Ytterhälla soldattorp Skiöld
Ytterhälla soldattorp skiss
Ytterhälla soldattorp
Ytterhälla torp skiss
Ytterhälla torp